Products

สินค้าชิ้นนี้มีส่วนลดพิเศษ เพียงใช้ Code:

50 กรัม x 10

รส/สี
กล้วย ช็อคโกแลต
คาปูชิโน่
ช็อคโกแลต คาราเมล
ช็อคโกแลต ชิป คุกกี้
ช็อคโกแลต มะพร้าว
ช็อคโกแลต มาซิพาน
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
ดับเบิล ช็อคโกแลต
พายแอปเปิล

50 กรัม x 20

รส/สี
กล้วย ช็อคโกแลต
คาปูชิโน่
ช็อคโกแลต คาราเมล
ช็อคโกแลต ชิป คุกกี้
ช็อคโกแลต มะพร้าว
ช็อคโกแลต มาซิพาน
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
ดับเบิล ช็อคโกแลต
พายแอปเปิล