FAQs

ได้ครับ ทางเราใช้ระบบ payment gateway ของ 2C2P ซึ่งเป็นระบบการจ่ายออนไลน์รที่ปลอดภัยที่สุด ศึกษาเพิ่มที่ https://www.2c2p.com/

ถ้าปลายทางอยู่ภายในกรุงเทพ สินค้าที่สั่งไม่เกิน 20 กิโล และลูกค้าสั่งของก่อน 16:30 น ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ ทางบริษัทจะใช้บริการ Lalamove จัดส่งภายในวันเดียวกัน แต่ถ้าออเดอร์ลูกค้า บันทึกเข้าระบบหลัง 16:30 น หรือช่วงวันหยุดรวมทั้งเสาร์-อาทิตย์ ออร์เดอร์จะถูกจัดส่งวันทำการรุ่งขึ้น ศึกษาเพิ่มที่ https://www.lalamove.com/thailand/bangkok/en/home สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทจะใซ้บริการ EMS หรือ Kerry Logistics จัดส่งให้ สินค้าจะไปถึงปลายทางระหว่าง 2-5 วันทำการ ออเดอร์ลูกค้าที่บันทึกเข้าระบบหลัง 16:30 น หรือช่วงวันหยุดรวมทั้งเสาร์-อาทิตย์ จะถูกจัดส่งวันทำการรุ่งขึ้น

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก แต่ขณะนี้เราจัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น