Products

สินค้าชิ้นนี้มีส่วนลดพิเศษ เพียงใช้ Code:

500 กรัม

รส/สี
ช็อคโกแลต
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
วานิลลา
สตอเบอรี่ ไวท์ช็อคโกแลต
เลม่อน ชีสเค้ก

920 กรัม

รส/สี
กล้วย
คาปูชิโน่
คาราเมล
ช็อคโกแลต
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
ช็อคโกแลต แอลเอส
ซอลท์คาราเมล
น้ำผึ้ง วานิลลา
วานิลลา
สตอเบอรี่ ไวท์ช็อคโกแลต
เลม่อน ชีสเค้ก
ไอซ์ คอฟฟี่

2,350 กรัม

รส/สี
คาปูชิโน่
คาราเมล
ช็อคโกแลต
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
ช็อคโกแลต แอลเอส
ซอลท์คาราเมล
น้ำผึ้ง วานิลลา
วานิลลา
สตอเบอรี่ ไวท์ช็อคโกแลต
เลม่อน ชีสเค้ก
ไอซ์ คอฟฟี่

2350 กรัม

รส/สี
กล้วย

5,000 กรัม

รส/สี
คาปูชิโน่
ช็อคโกแลต
ช็อคโกแลต ฮาเซลนัท
ช็อคโกแลต แอลเอส
วานิลลา
สตอเบอรี่ ไวท์ช็อคโกแลต
Product's Review